Tüm Ürünler

Alkoller

Izopropil Alkol
İzo Butanol
N- Butanol
Etil Alkol
Metil Alkol
2 Etil Hegzanol

Asetatlar

Butil Asetat
İzo Butil Asetat
Etil Asetat
Etil Glikol Asetat
Metil Asetat

Formamidler

Di Metil Formamid (Dmf)

Glikoller

Etil Glikol
P.M.
P.M.A.
Mono Etilen Glikol
Di Etilen Glikol
Propilen Glikol

Ketonlar

Aseton
Metil Etil Keton
MIBK

Klorlu Solventler

Metilen Klorid
Perklor Etilen
Triklor Etilen

Monomerler

VAM-Styrene Monomer

Petro Kimyasallar

Selülozik (Endüstriyel) Tiner
Fırın Tiner
Hava Kurutmalı Tiner
Sentetik Tiner

Pigmentler

Titanyum Dioksit
Printex-U

Plastifiyanlar

DIBP
DIDP
DINP
DOTP
DOP
DOP Çamuru