Asetat

Butil asetat keskin kokuya sahip, renksiz, sıvı haldedir.  Deri ve kimya endüstrisinde kullanılır ve ayrıca boya üretiminde önemli bir solventtir. Lake (vernik) üretiminde kullanılır. Selüloz nitrat, polimerler, reçineler, mürekkep, yapıştırıcı ve yağlar için mükemmel bir solventtir.
Kozmetik sektöründe ve temizlik malzemelerinde ise esans olarak kullanılır.

Ester tipi aktif organik solventtir

Selülozik tinerdeki fonksiyonu önemli olmakla beraber, nitroselüloz reçineli sistemlerde, verniklerde ve son kat enamellerde çözücü solvent olarak;
Boya ve selüloz imalatında çözücü olarak;
İlaç proseslerinde ve parfümlerde bileşen olarak kullanılır.

Etil asetat (sistematik adıyla etil etanoat, kısaltılmış yazımıyla EtOAc veya EA), CH3COOCH2CH3 formülüne sahip bir organik bileşik. Bu renksiz sıvı bileşik, bazı yapıştırıcılar ve aseton gibi armut suyuna benzer tatlı bir kokuya sahiptir. Etil asetat, etanol ve asetik asitin esteri olup, sanayide güçlü bir çözücü olması nedeniyle sık üretilen bir maddedir.

Etil asetat genel olarak çözücü ve seyreltici olarak kullanılır. Ucuz oluşu, düşük toksik özelliği ve hoş kokusu nedeniyle de tercih edilir. Örneğin reklam afişlerini temizlemek ve oje çıkarmak üzere aseton ve asetonitril içine konularak kullanılır. Bu çözücü, kahvedeki ve çaydaki kafeini uzaklaştırma yetisine sahiptir.
Boyalarda aktivatör ve sertleştirici olarak da kullanılan etil asetat, şekerlemelerde, parfümlerde ve bazı meyvelerde kullanılır. Parfümlerde kullanımı sırasında çabucak buharlaştığından dolayı, parfümün kokusunu deride bırakarak yüzeyden ayrılır.

Etil glikol’ün kullanım alanlarının yanı sıra polyester ve kısa yağlı alkid reçinelerini de çözmede kullanılan eter asetat. İnsan sağlığına yönelik riskler oluşturması nedeniyle kullanımı kısıtlanmaktadır.
Kimyasal adı: Etilen glikol mono etil eter asetat; etoksi etil asetat (Cellosolve acetate olarak da anılır).

Kaynama noktası: 156,2

Kullanım alanları: Boya ve vernik sanayisinde ve yapıştırıcı imalatında ağırlıklı olarak kullanım görür.

Fiziksel görünüş : Berrak sıvı

Yoğunluk : 0.932 g cm−3