Alkoller

İzopropanol olarakta bilinen izopropil alkol; berrak, etanol ve aseton karışımı bir kokuya sahip; yanıcı karakterde bir alkoldür. Su, etanol, aseton, kloroform ve benzen ile her oranda çözelti oluşturmakta, sekonder alkollerin tüm tipik reaksiyonlarına maruz kalabilmekte, güçlü okside edici ajanlarla kuvvetli tepkimeler vermektedir. Birçok uygulamada düşük maliyetli solvent olarak kullanılan izopropil alkol, solvent özellikleri ve evaporasyon hızı bakımından etil alkole benzemektedir. Yanması durumunda ayrışmaya uğrayarak toksit özellikte olan karbon monoksit meydana getirmektedir.

İzopropil alkol (IPA); ayrıca aseton ve onun türevleri üretiminin ile izopropil asetat, izopropilamin, diizopropil eter, izopropil xanthate, yağ asidi esterleri, herbisidal esterler ve alüminyum izopropoksit gibi diğer kimyasalların üretilmesinde de kullanılmaktadır.

Diğer kullanım alanları; bira üretiminde soğutucu ajan, polivinil florür üretiminde dehidre edici ajan, polimerizasyon değiştiricisi olarak ve ev tütü ile kişisel bakım ürünlerinde aroma ajanı şeklinde sayılabilmektedir.

Alkol tipi yardımcı bir organik solventtir. Aromatik hidrokarbon solventlerle kombine edilerek; alkid-amino, akrilik amino sistemlerde ve nitroselüloz sistemlerde yardımcı solvent olarak kullanılır.

Butanol. CH3CH2CH2CH2OH. n-butil alkol; butil alkol; propil karbinol. Parlak alevle yanan bir sıvıdır. Birinci alkollerin tüm özelliklerini gösterir. Suda çözünür, alkol ve eterle her oranda karışır. Buharları öksürük yapar. Yağlar, mumlar, reçineler ve

Alkoller olarak anılan organik bileşikler sınıfının en önemli üyesi. etanol olarakda isimlendirilir. Moleküler formülü (C2H5OH) göz önüne alındığında, doymuş bir hidrokarbon olan etanın (C2H6) altı hidrojeninden birinin yerine bir hidroksil grubunun (OH) geçmiş şekli olarak tanımlanır.
Saf etil alkol berrak, renksiz, karakteristik kokulu bir sıvıdır. 78,4

Kendisi de bir canlı olan bakteri metil alkol üretemez. Metil alkol üretmesi intahar anlamına gelir. Bakterinin etil alkolden başka alkol çeşiti üretmesi mümkün değildir.

Metil alkol (Türkçe adı odun ruhu) Ağaç kütüklernin sanayıde mobılya inşaat sektöründe kullanımları için fırınlanmaları esnasında ortaya çıkar. Kereste ve kütükler fabrikalarda ömürlerini uzatmak, dayanıklılıklarını arttırmak için fırınlanırlar. Fırınlama esnasında ısıtılan odun içerisinde yuva yapan kurtçuklar ölürken odunun ruhu da (metil alkol) açığa çıkar. Kereste işleme tesisler bu işlemi yaparken kerestenin canlı hücreleri öldürülerek tekrar yeşermesi engellenmiş, kurtcuk ve kurtcuk yumurtalarından arındırılmış. Makinaların zarar görmeden işleyebilecekleri kuru kereste elde edilmiş, ekonomik değeri olan ısı parfüm kolanya endüstrisinde kullanılan metil alkol elde edilimiş olur.

Geç buharlaşan polar bir kuyruk çözgen gerektiği durumlarda, organik kaplama bileşiminde, genellikle %10’un altındaki miktarlarda, yer verilen çözgen. İzooktanol ve izooktil alkol de denir.

Kaynama noktası: 184