Formamidler

Apolar aprotik bir solventtir. Su ve pekçok organik solventlerle karışabilir.

N,N-dimethy formamide (DMF)Apolar aprotik bir solventtir. Su ve pekçok organik solventlerle karışabilir. Hafif amonyak kokulu olup az uçucudur. Buharı yanıcıdır.

Kullanım Alanları: Suni madde sanayinde çok kullanılır. Vinil reçineler ve asetilen için çözücü, organik sentetiklerde taşıyıcı gaz olarak kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

Polimer ve reçine çözücüsü olarak
Kimyasal reaksiyonlarda katalist olarak
Gaz obsorbsiyonunda
Elektrolit çözücüsü olarak
Ekstraksiyonlarda solvent olarak
Üretimde ham madde olarak
Kristalizasyonlarda çözücü olarak
DMF’nin güçlü çözücü özelliğinden en çok film ve elyaf yapımında, ayrıca yapıştırıcı ve kaplama formülasyonunda
faydalanılır
DMF’nin çözücü olarak kullanılması, pratik çalışma viskozitelerinde DMF’nin daha fazla katı madde çözebilmesi
nedeniyle düşük fiyatlı solvent kullanımından daha fazla ekonomiktir
DMF özellikle, vinil polimerleri, üretanlar, epoksi reçineleri, poliakrilonitril ve poliamidler ile etkili bir çözücüdür. Yüksek
saflıkta olması ve seçici çözücülük özelliği sayesinde DMF, örneğin asetilenin uzaklaştırılması veya kazanılması;
hidrokarbonlardan butadieni ayırma işleminde önemli bir çözücü özelliği taşır